L J Jensen  -  http//:www.ljjensen.net   (er gjerne tilgjenglig som referanse)    
Hytteprosjekt Mette og Leif Jensen 2010 -                                                                                                  
                                                                  Erfaringer og fremdrift.                                                
 
Etter ca. 2 År med tomtetitting, hyttevurderinger, erfarings og omdømme-innhenting fra venner, kollegaer og lokale
aktører er valget falt på

Tomt, Tindefjell Hyttegrend nr. 53 og Hytte: Helge Gunnar Luraas for oppsetting modifisert Hjukse Bruk-hytte. Kontrakt på hytte underskrevet på Lurås 6.juni 2010 og kontrakt på tomt underskrevet 3.september 2010.
(Den opprinnelige tomt på annet hyttefelt ble uaktuelt pga omregulering av feltet).
Erfaring: Omdømme-innhenting er utrolig viktig.